Hjem Vårfest SolørMart'n Mart'ns-camp Sensommerfest Julefestival Om oss Medlemmer
 
Vårfest
Vårfest
27. april 2019
SolørMart'n
SolørMart'n
27. til 30. juni 2019
Høstfest
Sensommerfest
21. september 2019
Julefestivalen
Julefestivalen Solør
6. til 8. desember 2019
Kontaktperson arrangementer:
Odd Erland Dalen
Tlf. 911 66 908
solormartn@eckhoffs.no
Kontaktperson annonser:
Odd Erland Dalen
Tlf. 911 66 908
solormartn@eckhoffs.no
Kontaktperson øvrig:
Bjørn-Martin Brandett
Tlf. 977 60 082
brandett@solorradioen.no
Handelssenteret Flisa, Postboks 95, 2271 FLISA